Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28 Απριλίου 2022
Mobotix Project of the year
In2solution awarded as Mobotix Project of the year in Mobotix Euro summit 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΣΦΑ
Commissioning for Metron / ΔΕΣΦΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιανουαρίου 2022
Mobotix Gold Partner
Mobotix accredits In2solution as a Gold Partner for a consecutive year
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ