Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βιομηχανία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Βιομηχανία

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Οι λόγοι που οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις Logistics αποτελούν από τους χώρους που οφείλουν να εφαρμόζουν υψηλά μέτρα προστασίας:

  • Η αποθήκευση μεγάλου όγκου και υψηλής αξίας εμπορευμάτων, πρώτων υλών και μηχανημάτων

  • Η προσωρινή φύλαξη εμπορεύματος στον περιβάλλοντα συνήθως μη προστατευμένο χώρο  

  • Η σημαντικότητα ύπαρξης συστήματος περιορισμού πρόσβασης εξαιτίας της απασχόλησης συχνά εναλλασσόμενου και εποχιακού προσωπικού

  • Η αναγκαιότητα επιβολής ασφαλών συνθηκών φύλαξης βάσει ISO

  • Η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας εμπορεύματος

  • Η εύκολη προσβασιμότητα των συγκεκριμένων χώρων λόγω της κεντρικής τοποθεσίας τους στα μεγάλα οδικά δίκτυα

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αντιμέτωπες με 1-2 περιστατικά κλοπών σε ετήσια βάση, ενώ απειλούνται από περιστατικά μερικών κλοπών (shoplifting) λόγω του μη σταθερού προσωπικού απασχόλησης.

Προστατέψτε σήμερα το χώρο σας, επιλέγοντας την ολοκληρωμένη λύση που η In2solution σας προτείνει και η οποία περιλαμβάνει:

  1. Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

  2. Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

  3. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

  4. Μηχάνημα παραγωγής ομίχλης

 

 

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: