Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύστημα πυρανίχνευσης στην Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ

Σύστημα πυρανίχνευσης στην Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ

Εργασίες συντήρησης και επέκτασης σε συστήματα πυρανίχνευσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς στο 210 66 54 703.