Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1 Ιανουαρίου 2022
Mobotix Gold Partner

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων Mobotix σε συνδυασμό με την επαγγελματική σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων μας οδηγεί για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή των συνεργατών της Mobotix