Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΣΦΑ

Παράδοση του πρώτου έργου για λογαριασμό της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. σε κομβικό σταθμό διασύνδεσης φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ