Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποθήκες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Αποθήκες

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Οι λόγοι που οι αποθήκες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics αποτελούν από τους κλάδους που οφείλουν να λαμβάνουν υψηλά μέτρα προστασίας:

  • Η αποθήκευση και διακίνηση μεγάλου όγκου και υψηλής αξίας εμπορεύματος τρίτων εταιρειών

  • Η σημαντικότητα ύπαρξης συστήματος περιορισμού πρόσβασης εξαιτίας της απασχόλησης συχνά εναλλασσόμενου και εποχιακού προσωπικού

  • Η αναγκαιότητα επιβολής ασφαλών συνθηκών φύλαξης βάσει ISO

  • Η ευθύνη, οι κυρώσεις και η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας εμπορεύματος

  • Η αναγκαιότητα διατήρησης εικόνας κύρους και αξιοπιστίας της ίδιας της εταιρείας σε έναν κλάδο άκρως ανταγωνιστικό  

  • Η εύκολη προσβασιμότητα των συγκεκριμένων χώρων λόγω της κεντρικής τοποθεσίας τους στα μεγάλα οδικά δίκτυα

Οι αποθήκες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics είναι αντιμέτωπες με 1-2 περιστατικά κλοπών σε ετήσια βάση, ενώ απειλούνται από περιστατικά μερικών κλοπών (shoplifting) λόγω του μη σταθερού προσωπικού απασχόλησης.

Προστατέψτε σήμερα το χώρο σας, επιλέγοντας την ολοκληρωμένη λύση που η In2solution σας προτείνει και η οποία περιλαμβάνει:

  1. Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

  2. Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

  3. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

  4. Μηχάνημα παραγωγής ομίχλης

 

 

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: