Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28 Απριλίου 2022
Mobotix Project of the year

We are honored to get Mobotix Project of the year award in Mobotix Euro Summit 2022 for Camera installation in Marine sector.

Explore new verticals, engage personally with customers needs, expand from products to solutions thus creating value and recognition of teamwork! Thank you for the trust and the award! MOBOTIX AG In2solution p.c.

#EUROSummit2022 #MOBOTIX #MOBOTIXEUROSummit2022 #In2solution #teamwork

For further information you can refer to our case study https://bit.ly/3Ki22Wc