Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημόσιοι οργανισμοί & ΔΕΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Δημόσιοι οργανισμοί & ΔΕΚΟ

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Οι λόγοι που οι Δημόσιοι Οργανισμοί  αποτελούν από τους χώρους που οφείλουν να λαμβάνουν υψηλά μέτρα προστασίας:

  • Η αρχειοθέτηση δημόσιων εγγράφων και ευαίσθητων δεδομένων

  • Ο ενδεχόμενος κίνδυνος φωτιάς εξαιτίας κακόβουλων επιθέσεων

  • Η ευθύνη, οι κυρώσεις και η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας των δημόσιων εγγράφων

  • Η ευρεία πρόσβαση και κατάσταση συνωστισμού, η οποία δυσχεραίνει τον εντοπισμό των κακόβουλων κοινών συνιστούν την αναγκαιότητα ενός συστήματος περιορισμού πρόσβασης

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί  είναι αντιμέτωποι με περιστατικά επιθέσεων και εκτίθενται σε κινδύνους όπως η πυρκαγιά, οι βανδαλισμοί και η απώλεια δημόσιων εγγραφών.

Για την προστασία των χώρων των Δημόσιων Οργανισμών, η In2solution συστήνει:

  1. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

  2. Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

  3. Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

  4. Μηχάνημα παραγωγής ομίχλης

 

 

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: