Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εταιρίες και κτήρια γραφείων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Εταιρίες και κτήρια γραφείων

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Οι λόγοι που οι εταιρείες  αποτελούν από τους χώρους που οφείλουν να λαμβάνουν υψηλά μέτρα προστασίας:

  • Η αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων και ευαίσθητων δεδομένων

  • Ο ενδεχόμενος κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας κάποιου ατυχήματος

  • Η ευθύνη για το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς

  • Η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις απώλειας των σημαντικών εταιρικών εγγράφων

  • Η ευρεία πρόσβαση του προσωπικού σε αρχεία και χώρους, η οποία συνιστά την αναγκαιότητα ενός συστήματος περιορισμού πρόσβασης

  • Η ύπαρξη συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας, η οποία επιτρέπει τον προγραμματισμό επίθεσης/ κακόβουλων ενεργειών

Οι εταιρείες εκτίθενται σε κινδύνους όπως η πυρκαγιά με κόστος την ευθύνη για την ανθρώπινη ζωή. Επιπλέον, είναι συχνά αντιμέτωπες με περιστατικά μερικής ή ολικής κλοπής εταιρικών εγγραφών κυρίως από κακόβουλες ενέργειες του ανθρώπινου δυναμικού τους.  

Για την προστασία των χώρων των εταιρειών, η In2solution συστήνει:

  1. Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας

  2. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού

  3. Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

 

 

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: