Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έλεγχος Πρόσβασης

Έλεγχος Πρόσβασης

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού:

Συστήματα Access Control

Τα προγράμματα ωρομέτρησης προσωπικού προσφέρουν σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα να έχει τον πλήρη έλεγχο των ωρών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί. Η δυνατότητα αυτή εμπεριέχει πολλαπλά οικονομικά και ποιοτικά οφέλη που σχετίζονται τόσο με τη μισθοδοσία όσο και με την αποδοτικότητα.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που απασχολούν είτε πολυάριθμο είτε εποχιακό προσωπικό, έχουν τη αναγκαιότητα του περιορισμού και του απόλυτου ελέγχου πρόσβασης των εργαζομένων. 

Οι λύσεις μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας είτε αυτές είναι η καταγραφή προέλευσης των εργαζομένων είτε η κεντρική διαχείριση μίας αλυσίδας καταστημάτων. 

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησής σας σήμερα, με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού που προσφέρει η In2solution, και επωφεληθείτε από τις πολλαπλές  δυνατότητες  σε θέματα που αφορούν τον πιο σημαντικό σας πόρο, το ανθρώπινο δυναμικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας επικοινωνήστε μαζί μας με email, τηλεφωνικώς στο 210 66 54 703 ή συμπληρώστε τη φόρμα στα δεξιά.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα δικτυακής πρόσβασης που εξασφαλίζει απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο

 • Επιλογή μεταξύ αυτόνομων αναγνωστών-ελεγκτών με πολλαπλές επιλογές στον τρόπο ανάγνωσης και ολοκληρωμένων συστημάτων με αναγνώστες και κεντρικούς ελεγκτές.

 • Τοπική και απομακρυσμένη καταγραφή κινήσεων

 • Πλήρης καταγραφή κινήσεων σε προστατευμένο αρχείο 

 • Οριοθέτηση ζωνών και ωραρίου ελεγχόμενης πρόσβασης εντός της επιχείρησης

 • Καταγραφή προσέλευσης και αποχώρησης ανθρώπινου δυναμικού από το χώρο εργασίας είτε μέσω προγράμματος στον Η/Υ είτε μέσω ειδικού ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας 

 • Υπολογισμός του ακριβή χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου  

 • Έλεγχος τήρησης προγράμματος βαρδιών 

 • Κεντρική παρακολούθηση μέσω δικτύου, μέσω πολλαπλών εγκαταστάσεων 

 • Δυνατότητα αναφοράς κατάστασης εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο (άδειες, ασθένειες, επαγγελματικά ταξίδια)  και εξαγωγή σχετικού αρχείου για εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα μισθοδοσίας

 • Δυνατότητα εξαγωγής και εκτύπωσης όλων των αναφορών σε Microsoft excel αρχείο