Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11 Δεκεμβρίου 2015
Συμμετοχή της In2solution στο 1ο Albanian Security Forum
Η In2solution συμμετείχε στο 1ο Albanian Security Forum.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ