Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15 Ιουλίου 2021
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15 Ιουλίου 2021
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η In2solution δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της, υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Ιουνίου 2021
Κωτσόβολος Κύπρος
Ολοκλήρωση καταστήματος Λεμεσού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ