Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΣΦΑ
Commissioning for Metron / ΔΕΣΦΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ