Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλινικές / Νοσοκομεία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Κλινικές / Νοσοκομεία

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της.

Οι λόγοι που τα νοσοκομεία  αποτελούν από τους χώρους που οφείλουν να λαμβάνουν υψηλά μέτρα προστασίας:

 • Ο ενδεχόμενος κίνδυνος βλάβης ή φωτιάς εξαιτίας των μηχανημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία  

 • Η ευθύνη, οι κυρώσεις και η αλόγιστη ζημία σε περιπτώσεις ατυχήματος

 • Η διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων φαρμάκων μεγάλης αξίας και υψηλής ζήτησης από ευπαθείς ομάδες

 • Η αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων και ευαίσθητων δεδομένων

 • Η ευρεία πρόσβαση και κατάσταση συνωστισμού, η οποία δυσχεραίνει τον εντοπισμό των κακόβουλων κοινών συνιστούν την αναγκαιότητα ενός συστήματος περιορισμού πρόσβασης

Τα νοσοκομεία είναι αντιμέτωπα με την απώλεια (μερικών κλοπών) αποθεμάτων φαρμάκων και σημαντικών εγγραφών εξαιτίας της απουσίας ενός λειτουργικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης, ενώ συχνά εκτίθενται σε κινδύνους φωτιάς και λοιπών βλαβών.

Για την προστασία των χώρων του νοσοκομείου, η In2solution προτείνει μία ολοκληρωμένη λύση η οποία περιλαμβάνει:

 1. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης προσωπικού:

 • Δυνατότητα δικτυακής πρόσβασης που εξασφαλίζει απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο

 • Τοποθέτηση εξελιγμένων ελεγκτών με πολλαπλές επιλογές στον τρόπο ανάγνωσης, τη διαχείριση των χρηστών και τα σενάρια πρόσβασης

 • Πλήρης καταγραφή κινήσεων σε προστατευμένο αρχείο

 • Οριοθέτηση ζωνών ελεγχόμενης πρόσβασης εντός της επιχείρησης

 • Εφαρμογή συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού.

 1. Σύστημα Συναγερμού πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων τελευταίας τεχνολογίας:

 • Συστήματα συναγερμού πιστοποιημένα κατά ISO με προστασία έως και Grade 4, βάσει του Ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ50131

 • 10ετής εγγύηση στις δομημένες καλωδιώσεις, χωρίς κινδύνους παρεμβολών

 • Σύστημα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενο

 • Εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού, φλόγας και επικίνδυνων αερίων

 • Συνεργασία με τα πλέον αξιόπιστα κέντρα λήψεως σημάτων, προσφέροντας σας τη δυνατότητα επιλογής

 • Ταχεία προσωπική ενημέρωση και ειδοποίηση της αστυνομίας όταν απαιτείται

 • Συνεχής υποστήριξη από την πιστοποιημένη ομάδα τεχνικών και συμβούλων της Ιn2solution.

 

 

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: