Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στρατός / Αστυνομία / Πυροσβεστική

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ:

Στρατός / Αστυνομία / Πυροσβεστική

Η In2solution αντιλαμβάνεται τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε τομέα δραστηριότητας και προσφέρει λύσεις σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες του.

Τα Σώματα Ασφαλείας έχουν ως έργο τους την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, την προστασίας της ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος, καθώς και την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος σε όποια μορφή κι αν εκδηλώνεται. Ο θεσμός τους είναι αλληλένδετος με την ασφάλεια στο μυαλό των πολιτών, γεγονός που καθιστά αναγκαία  τη διατήρηση μίας εικόνας κύρους και αξιοπιστίας απέναντι στο λαό και το Κράτος. Μία εισβολή ή μια επίθεση στο χώρο που στεγάζονται τα Σώματα Ασφαλείας, συνεπάγεται, εκτός του κόστους των υλικών ζημιών, μία ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη.

Η παραπάνω κοινή αποδοχή σε συνδυασμό με το  γεγονός ότι οι χώροι όπως είναι οι φυλακές, τα αεροδρόμια και τα αστυνομικά τμήματα αποτελούν συχνά στόχο εγκληματικών ενεργειών, καθώς είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα λήψης υψηλών μέτρων ασφαλείας.

Η In2solution διαθέτει καινοτόμες λύσεις συστημάτων ασφαλείας που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ISO 9001 και διακρίνονται από τον ασυναγώνιστο συνδυασμό τεχνολογίας αιχμής και υψηλής ποιότητας, προσφέροντας ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά για τις υψηλές ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες σας μέσα από τις προσφερόμενες καινοτόμους λύσεις της In2solution: