Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31 Μαρτίου 2023
Ergo Hellas Alarm Grade 3

Η Ergo Hellas μας ανέθεσε την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού Paradox πιστοποιημένου κατά Grade 3 στα εταιρικά γραφεία της σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο υλοποιήθηκε επιτυχώς τόσο από συνεργεία της εταιρίας μας όσο και από τους κατά τόπους εξωτερικούς συνεργάτες μας δίνοντας δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης και κεντρικής διαχείρισης καθώς και σύνδεσης σε Κέντρο λήψης σημάτων.