Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6 Φεβρουαρίου 2020
Πολεμικό Μουσείο

 

Συμμετοχή της εταιρίας μας στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο πολεμικό μουσείο με θέμα την εξέλιξη συστημάτων ασφαλείας.

Έγινε παρουσίαση εξελγημένων συστημάτων ασφαλείας με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ

Πρόγραμμα συνεδρίου