Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5 Φεβρουαρίου 2020
Ergo Hellas CCTV

 

Η Ergo Hellas μας ανέθεσε την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων CCTV στα εταιρικά γραφεία της σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο υλοποιήθηκε επιτυχώς τόσο από συνεργεία της εταιρίας μας όσο και από τους κατά τόπους εξωτερικούς συνεργάτες μας δίνοντας δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης και κεντρικής διαχείρισης.