Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9 Ιουνίου 2020
Mobotix in VLCC

 

Εγκατάστση καμερών ειδικών προδιαγραφών, αντιεκρηκτικού τύπου, και απαιτήσεων σε Ελληνόκτητο VLCC. Λόγω των μεγάλων αποστάσεων, άνω των 120 μέτρων χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί προβολείς υπέρυθρων ώστε να υπάρχει ευκρινής εικόνα κατά την διάρκεια της νύχτας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά NAS και υπάρχει δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο καθώς και μετάδοση δεδομένων τηλεμετρίας.