Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17 Μαΐου 2024
Ajax

 

Η εται­ρεία μας in2solution ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ για πάνω από 10 χρό­νια, με πά­θος και δέ­σμευ­ση στην ποιό­τη­τα, υλοποιεί και­νο­τό­μες λύ­σεις, ανταποκρίνεται και προβλέπει τις ανά­γκες της αγοράς, προσφέροντας ολο­κλη­ρω­μέ­νες λύ­σεις στα επαγ­γελ­μα­τι­κά συστήματά ασφαλείας.

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι είμαστε μια από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρίες που έχουμε την πιστοποίηση AJAX PRO Authorized Installer Company.