6 Απριλίου 2018
Ενεργός Συμμετοχή στο 1ο Safety & Security Conference

 

Η In2solution είχε ενεργό συμμετοχή στο 1ο Safety & Security Conference, το οποίο είχε στόχο να καταδείξει τη σημασία της ελαχιστοποίησης των κινδύνων και την εμπέδωση κουλτούρας προληπτικής ασφάλειας, που αποτελεί υπόθεση όλων, εργαζομένων και εργοδοτών.

H θεματολογία του συνεδρίου περιλάμβανε:

  • Ασφάλεια στους χώρους εργασίας & επισκέψεως κοινού 
  • Προστασία προσωπικού, κρίσιμων εγκαταστάσεων και υποδομών 
  • Ολιστική προσέγγιση ασφάλειας εγκαταστάσεων και σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης
  • Νομοθεσία για πυρασφάλεια κτιρίων & εγκαταστάσεων
  • Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης
  • Διαδικασίες εκκένωσης χώρων
  • Καλές πρακτικές εφαρμογής ενοποιημένων συστημάτων ασφαλείας
  • Ενοποιημένη διαχείριση ασφάλειας, πυρασφάλειας και κτιριακού αυτοματισμού
  • Περιμετρική ασφάλεια στην πράξη. Τεχνολογίες για τη βελτίωση και προαγωγή της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και επίσκεψης ή εξυπηρέτησης κοινού


Το 1ο Safety & Security Conference απευθύνθηκε σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ευρύτερης επιχειρηματικής & βιομηχανικής δραστηριότητας που φέρουν την ευθύνη της Ασφάλειας, καθώς και προμηθευτών σχετικών λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών.