Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
mistakes

10 συχνά λάθη

Η προστασία του χώρου και της περιουσίας δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από μία άρτια, ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας.

Τα 10 συχνότερα λάθη στην επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος ασφαλείας που στοιχίζουν:

 • 1

  Βιαστική επιλογή μη αξιόπιστου συστήματος, εξαιτίας μίας δελεαστικής πρότασης, χωρίς την αναγκαία μελέτη των αναγκών και του χώρου σας.

 • 2

  Μερική λειτουργία του συστήματος ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου, η οποία δεν επιτυγχάνει την αποτροπή περιστατικών διάρρηξης.

 • 3

  Πρόχειρη μελέτη που δεν καλύπτει όλα τα εκτεθειμένα σημεία στο χώρο σας, δημιουργώντας κενά ασφαλείας.

 • 4

  Λανθασμένη παραμετροποίηση του συστήματος που οδηγεί σε ψευδό-συναγερμούς και χωρίς λόγο αναστάτωση.

 • 5

  Ελλιπής προγραμματισμός συντήρησης, με αποτέλεσμα τη μη εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

 • 6

  Περιστασιακή αντικατάσταση μπαταριών, με αποτέλεσμα τη μη προστασία σας ή την χωρίς λόγο ενεργοποίηση της σειρήνας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

 • 7

  Αμελείς παράπλευρες ενέργειες, όπως η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής ή η μη ανανέωση της κάρτας SIM του εφεδρικού συστήματος επικοινωνίας GSM.

 • 8

  Λανθασμένη εγκατάσταση καταγραφικών μηχανημάτων, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα που επιτρέπουν την κλοπή τους.

 • 9

  Έκθεση απόρρητων στοιχείων του συστήματος, όπως η ευρεία πρόσβαση ή η κοινοποίηση του μυστικού κωδικού απενεργοποίησης σε κοινή θέα.

 • 10

  Απουσία Πιστοποίησης του παρόχου, με αποτέλεσμα την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενός μη αξιόπιστου συνεργάτη . Ζητήστε να δείτε την αδειοδότηση του από το Υπουργείο προστασίας του πολίτη.