30 Νοεμβρίου 2016
Συμμετοχή της In2solution στο 1ο Συνέδριο Security Project Cyprus

 

Η In2solution συμμετείχε στο 1ο Συνέδριο Security Project Cyprus που διοργανώθηκε στην Λευκωσία.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο “Security Strategy: Proactive vs Reactive” οι ομιλητές ανέδειξαν τις προκλήσεις της εποχής σχετικά με τα θέματα ασφάλειας σε τοπικό, πανευ- ρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην έννοια της πρό- ληψης και της συνεργασίας που απαι- τείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία αυτές οι προκλήσεις και να ενισχυθούν οι δράσεις καταπολέμη- σης κάθε μορφής εγκλήματος. Τα θέματα που κυριάρχησαν στην ατζέ- ντα του συνεδρίου ήταν η Διαχείριση Κρίσεων, ο σημαντικός ρόλος των Security Manager, οι προκλήσεις της εποχής σχετικά με την ασφάλεια κρίσι- μων υποδομών όπως τα αεροδρόμια, αλλά και η προστασία προσώπων, εγκαταστάσεων και πληροφοριών.

Πηγή: event.Report 
Δείτε το άρθρο: 1ο Συνέδριο Security Project Cyprus